Pressmeddelande 2016-02-01

Hyrcenter utvidgar depånätet – är nu tillbaka i Skövde!

Hyrcenter utvidgar verksamheten och öppnar en ny maskindepå i Skövde den 1 februari 2016.
Etableringen kommer troligen innebära ca 5 nya arbetstillfällen under 2016.

Maskindepån i Skövde kommer ha ett fullsortiment inom maskinuthyrning och en extra stor satsning kommer till en början att göras inom området lift- och lyftmaskiner.

”Vi har mycket höga förväntningar på vår satsning i Skaraborgs län. Skövde är en motor i Skaraborgsregionen när det kommer till byggnation och vi får signaler från marknaden att det saknas en privat, lokal och stark aktör som ett komplement till de stora nationella uthyrningsbolagen” säger Peter Eklind som är VD i bolaget.

”Vi tror det ligger helt rätt i tiden att göra denna satsning nu. Att utvidga vårt depånätverk är en del av vår långsiktiga strategi för att stärka vår position på maskinuthyrningsmarknaden och det är självklart roligt att vi även kan vara med och bidraga till några nya arbetstillfällen” avslutar Eklind.

Invigning av den nya maskindepån i Skövde beräknas ske i mitten av april, men verksamheten startar redan den 1 februari.

Den nya maskindepån kommer drivas inom Hyrcenter Västra Götaland AB. Bolaget är verksamt inom maskinuthyrning och kunderna finns inom bygg-, industri- och offentlig sektor.

Hyrcenter Västra Götaland AB är ett helägt dotterbolag till Hyrcenter Nerike AB och tillsammans har bolagen nu totalt 4 maskindepåer i Kumla, Örebro, Tibro och Skövde. Arbetsområdet och kunderna finns över hela Sverige med huvudfokus på och kring orterna där maskindepåerna är etablerade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Eklind, VD och delägare
070-516 12 12
peter.eklind@hyrcenter.org

Tobias Wretefelt, vVD och delägare
070-5803744
tobias.wretefelt@hyrcenter.org

Share →