Hyrcenter

Fram till idag har vår verksamhet varit uppdelat i de två bolagen Hyrcenter Nerike AB och Hyrcenter Västra Götaland AB.

För att förenkla vår administration så har vi fr. o m 2016-11-29 fusionerat de båda bolagen och kommer fortsättningsvis att arbeta under namnet Hyrcenter Nerike AB (org.nr 556817-7561).

För våra kunder och leverantör till något av ovanstående bolag innebär detta inga större praktiska förändringar förutom att namnet och organisationsnumret numera är ett och samma.

De som har frågor kring fusionen får gärna höra av sig till Marie Andersson på 070-228 37 00.

 

Share →