Några av våra kunder

Eon, Örebro
Leverans av liftar till totalentreprenör och installatörer vi nybyggnation av värmeverk.

Värmeverket, Lidköping
Leverans av liftar till totalentreprenör och installatörer i samarbete med Boströms Maskinuthyrning.

Projekt Citygross, Örebro
Liftpool – Komplett leverans av liftar till samtliga entreprenörer.

Behrn Arena, Örebro
Leverans av liftar till samtliga entreprenörer.

Trängens ishall, Örebro
Leverans av liftar till samtliga entreprenörer via totalentreprenören.

USÖ Campus, Örebro
Leverans av liftar till totalentreprenör och installatörer.

Kraftstation Odensvi/Östansjö
Leverans av liftar.

Idrottshuset Örebro
Leverans av liftar till totalentreprenör och installatörer.

Swedol Lager Pilängen Örebro
Leverans av liftpool till totalentreprenör och samtliga underentreprenörer.

Kraftstation Gustavsberg sthlm
Leverans av liftar och bodar för montage.

Lantmännen Maskin Almby Örebro
Leverans av liftar till totalentreprenör och installatörer.

Wurth Lager Örebro
Leverans av liftar för stommontage och diverse installatörer.

Toyota Örebro
Leverans av liftar för byggnation av ny bilhall i Örebro.

Q-fotolab
Leverans av liftar för byggnation av fotostudio i Örebro.

Kv Slakteriet Västerås
Leverans av liftar för stommontage & lagervägg

Kv S Grindtorp Västerås
Leverans av liftar för stommontage & lagervägg

ITS Hallsberg
Leverans av liftar för stommontage