Liftpool

På större projekt där många olika entreprenörer arbetar kan man i många fall ha ekonomiskt vinning genom att entreprenörerna ”delar” liftar under byggtiden. Detta upplägg kallar vi för ”liftpool på bygget”.

Vi har lång erfarenhet av skötsel och administration av liftpooler på olika typer av objekt. Vi kan ta ett helhetsåtagande med leveranser, service, jour och administration. Det går dessutom att väva in mycket annat i en liftpool t.ex kringutbildning och materialleveranser till entreprenörer.

Utbudet och storleken på vår maskinpark i kombination med peronalens kompetens gör att vi kan åta oss liftpooler i många olika utformningar.

Vi administrerar alltid liftpooler via egen personal på plats på bygget. Detta för att vara nära dig som kund i alla lägen och för att säkerställa att projektet löper på på bästa sätt.

<< Till vårt koncept <<