Tankhjälp

Bygget måste så långt det är möjligt löpa på utan driftstopp och störningar. Vi erbjuder därför våra kunder tankning av dieselmaskiner under hyra. Ett samtal till oss och vi kommer ut och tankar maskinen på plats. På större objekt kan det också vara aktuellt med en uppställd tank på plats, allt för att minimera driftstörningarna under arbetets gång.

<< Till vårt koncept <<